História

Keď v máji roku 1991 bola Chiara Lubichová v Sao Paule, hlboko ju zasiahol osobný kontakt s mestom, v ktorom sa bok po boku nachádza jedno z najväčších zoskupení mrakodrapov na svete ale aj rozľahlé chudobné štvrte barakov - favelas. 

Po príchode do Mariapoli Araceli (dnešná Mariapoli Ginetta), citadely Hnutia ležiacej neďaleko Sao Paula, konštatovala, že spoločenstvo dobier, ktoré Hnutie dovtedy realizovalo, nebolo dostatočné ani na pokrytie toho najnutnejšieho pre jej tak blízkych núdznych Brazílčanov.

Cítila v sebe silnú potrebu postarať sa o jedlo, o strechu nad hlavou, o zdravotnú starostlivosť, a ak je to možné aj o prácu pre týchto núdznych. Práve v máji toho istého roku Ján Pavol II. vydal encykliku Centesimus annus. Aktuálnosť encykliky a láska k núdznym pobádala Chiaru predstaviť Brazílčanom nový projekt: ekonomiku spoločenstva.

„Tu by sa mali vybudovať priemyselné podniky, firmy ktorých zisky by boli slobodne dávané do spoločného, a to s tým istým cieľom ako v prvotnej kresťanskej komunite: v prvom rade na pomoc núdznym, poskytnúť im prácu, jednoducho postarať sa, aby nebolo núdznych. Zisky musia slúžiť aj na rozvoj firmy a na rozvoj vybavenia mestečka - citadely, aby mohla formovať nových ľudí: bez nových ľudí sa nedá budovať nová spoločnosť! Takáto citadela v Brazílii, ktorá nesie ranu rozdelenia na chudobných a bohatých, by mohla byť majákom a nádejou nielen pre Brazílčanov."

Rozhodnutie prítomných bolo okamžité: všetci sa cítili byť zainteresovaní a hlboko zasiahnutí. Začali dávať svoje vlastné príspevky najrôznejšími formami. Všetko do spoločného: peniaze, šperky, pozemky, domy, svoj čas, svoju prácu, niektorí sa presťahovali, a tiež boli takí, čo obetovali bolestí a choroby,... niekto dal všetky svoje úspory - 4000 dolárov, „aby sa, ako kvapka vody, stali súčasťou tohto mora lásky ...a nech Boh premieňa tento sen na významnú skutočnosť, ktorá ožiari začiatok tretieho tisícročia".

Počiatočný sen sa začína stávať skutočnosťou: vznikli podniky v rôznych krajinách po celom svete, nielen v Brazílii. K projektu sa pridávali už aj existujúce podniky, ktoré modifikovali svoje riadenie a smerovanie ziskov.


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser