Univerzitný inštitút Sophia

Univerzitný inštitút Sophia (IUS) je formačné a akademicko-bádateľské centrum, v ktorom sa vzájomne prelína skúsenosť s myslením, rôzne kultúry a vedné disciplíny. Nie je to univerzita zložená z rôznych fakúlt v klasickom zmysle slova, ale je to akési laboratórium medziodborového a interkulturálneho experimentovania: miesto, ktoré služi na rast ľudskej osobnosti a na rast jej kultúrneho rozmeru. Zakladateľom IUS je Chiara Lubichová (1920-2008) a medzinárodná skupina docentov rôznych disciplín. Tituly kurzov a ich náplň sú uznané v súlade s medzinárodnými dohodami a podmienkami stanovenými Lisabonskou zmluvou a Bolonským procesom, prostredníctvom kreditového systému ECTS. Jednou zo špecializácii je aj Ekonomika a Manažment, postavená na kultúre dávania a vzájomnosti, bez ktorej by ekonomika spoločenstva nebola možná. Preto aj jedna časť zo ziskov ES finančne Sophiu podporuje. Sídlo ma v Loppiane - Incisa in Val d’Arno (Florencia).Deň otvorených dverí na Univerzitnom inštitúte Sophia. UIS predstaví svoj program aj v priamom prenose. 

22. februára 2013, od 11h - 18h
Univerzitný Inštitút Sophia
Loppiano
Via S.Vito 28,
50064 Incisa in Val d'Arno (FI)

V rámci programu su naplánované krátke lekcie z ekonómie, Politológie a Teológie (priamy prenos - tu), prehliadka Inštitútu, možnosť navštíviť citadelu Loppiano, ktorá zahŕňa aj Priemyselný park Lionello Bonfanti, a samozrejme momenty dialógu s docentami a študentmi. 

Prítomní budú aj podnikatelia a profesionáli z profit aj non-profit oblasti, ktoré podporujú projekt UIS. 

Príďte osobne alebo nás sledujte v priamom prenose!