Oficiálna medzinárodná stránka ES

  


IT       BR      ES      DE      EN        RS      FR

Na oficiálnej medzinárodnej stránke ES nájdete život ekonomiky spoločenstva vo svete zdokumentovaný videami, článkami, publikáciami. 
Nájdete život, skúsenosti a princípy firiem ES vo svete; rozvoj ES v akademickom svete; dialóg s predovšetkým ekonomickou kultúrou a myslením dneška a tiež ako sa mladí ľudia môžu v tomto ekonomickom smere realizovať. 
Môžete sa dozvedieť históriu, súčasnosť i vízie do budúcnosti celosvetového projektu ekonomiky spoločenstva. 
Ak ovládate jeden z vyššie označených jazykov, kliknite naň.