Vyvážené líderstvo?

uverejnené 26. 7. 2017, 12:51 používateľom Ekonomika spoločenstva Slovensko   [ aktualizované 26. 7. 2017, 12:52 ]
Článok pre všetkých podnikateľov a manažérov, ktorí hľadajú v živote rovnováhu. 

Uverejnené 8. júna 2017 na eocnoam.org. 
Autor: Jim Funk 

V súčasnosti sa veľa hovorí o rovnováhe práce a oddychu (anglicky “work-life balance”). Tento výraz však naznačuje, že existuje isté čarovné miesto v našom živote, ktoré ak nájdeme, tak dokážeme svojej kariére prisúdiť presne tú správnu mieru času a energie a zvyšok využijeme na všetko ostatné.

Samozrejme, neexistuje žiadna čarovná formulka pre rovnováhu, a lídri si často uvedomujú, že práca sa prelína s ďalšími oblasťami v ich živote – či už to znamená brať si prácu domov, pracovať do noci v kancelárií alebo dokonca sedieť na pláži pod slnečníkom s laptopom pripojeným na internet. Musíme pripustiť, že požiadavky vodcovstva zriedka úhľadne zapadajú do časového rámca od deviatej do piatej pondelok až piatok. Lídri trávia čas premýšľaním o svojich cieľoch, problémových zamestnancoch, či o najbližšom náročnom rozhovore, ktorý budú musieť absolvovať aj vo chvíľach keď zaspávajú. Tak niekedy funguje líderstvo – naučiť sa zvládať problémy a generovať nápady, keď je na to čas.

Čo teda myslíme pod pojmom „vyvážené“ líderstvo a ako dokážu lídri rozdeľovať svoj čas medzi prácu a ostatné oblasti svojho života? Môj pohľad je, že rovnováha nie je iba o tom, koľko času trávime jednotlivými aktivitami, ale aj o tom, koľko mentálnej energie a sústredenia jednotlivým aktivitám prisúdime. Napríklad, ak sedím pri večeri s priateľmi alebo rodinou, kde sú moje myšlienky? Prehrávam si v hlave konverzáciu, ktorú som mal v ten deň v práci, alebo venujem pozornosť tomu, čo hovorí moja manželka? Možno v myšlienkach skáčem z jedného na druhé, pričom mi uniká časť konverzácie na úkor toho, že si mentálne prehrávam udalosti, ktoré sa v ten deň stali. Výskumy v tejto oblasti ukazujú, že ľudský mozog sa naraz nedokáže sústrediť na viac ako jednu myšlienku. Preto neschopnosť lídrov byť mentálne prítomný v danom okamihu je jeden zo spôsobov, ako strácajú rovnováhu. Vypnúť pracovné myšlienky v prípade, že sa v danom momente potrebujem na niečo (alebo niekoho) sústrediť, chce disciplínu a zároveň je to výzva dôverovať v našu schopnosť vysporiadať sa s problémom neskôr a nenechať sa medzičasom mentálne vyrušovať.

A čo práca na dovolenke? Musím sa priznať, že som riešil pracovné emaily na svojom smartfóne počas toho, ako som sledoval naše deti pri tenise na dovolenke. Niekedy je líderstvo alebo niektoré povolania také náročné, že rýchla reakcia je nevyhnutná – nemôžeme čakať, kým sa vrátime z dovolenky, alebo záležitosť delegovať na niekoho iného. Na druhej strane by som rád vyzval seba aj ostatných lídrov, aby dokázali dať ostatným jasne najavo čas, keď nie sú plne k dispozícií a snažili sa vybudovať si dôveru v schopnosti a úsudok svojich zástupcov.

Nehovorím, že lídri by mali kompletne oddeliť prácu od zvyšku svojho života, alebo znížiť jej dôležitosť. Práca je dôležitou súčasťou nášho života, záleží na nej naše živobytie a rozvoj talentov a zručností. Skôr sa snažím nasmerovať našu pozornosť na rovnováhu a sústredenie. Mali by sme byť prítomní v danom okamihu s ľuďmi, ktorí sú pred nami, nie byť vzdialení myšlienkami na prácu. Tiež by sme sa mali pravidelne zapájať do regeneračných a uvoľňujúcich činností (šport, kultúra, duchovné aktivity) a starať sa o seba, aby sme mali dostatok energie a dobrého zdravia na rozvoj všetkých dôležitých oblastí nášho života. To zahŕňa dovolenku a vyhľadávanie „času pre seba“, keď môžeme prestať myslieť na prácu a sústrediť našu myseľ a srdce na naše mimo-pracovné potreby a na potreby ostatných ľudí.   

Výstražné znamenie, ktorému by sme sa mali snažiť predísť, sú negatívne „izmy“ vstupujúce do našich životov. Sú to extrémy, na ktoré sa rýchlo zvyká, napríklad workoholizmus, dualizmus, egoizmus a hedonizmus. Čo je však rozdiel medzi zdravým zápalom pre prácu, ktorá niekedy vyžaduje veľa nadčasov a workoholizmom? Myslím, že rozdielom je to, kto má kontrolu. Naozaj pracujeme, pretože musíme, alebo sme závislí na pocite, ktorý nám dávajú naše úžasné výkony? Dokážeme zastaviť prúd pracovných myšlienok keď musíme venovať pozornosť iným záväzkom a povinnostiam a vieme prepnúť našu myseľ na osoby a veci, ktoré milujeme? Myslím, že ľudia v práci často sami na seba vyvíjajú neprimeraný nátlak, pretože si na to zvykli a nevedia odolať „nutkaniu“ byť úžasne výkonnými. Perfekcionizmus v práci vyvoláva dobrý pocit na začiatku, ale môže sa stať závislosťou a poskytovať čoraz menej satisfakcie, hlavne keď začnú trpieť ostatné oblasti nášho života.

Ako si tak čítam, čo som doteraz napísal, musím uznať, že to znie trochu ako kázeň, alebo že to vyznieva ako kritika ľudí, čo tvrdo pracujú. Ale hovorím z vlastnej skúsenosti. Počas prvých rokov mojej kariéry boli obdobia, keď som pracoval veľa nadčasov, pretože som mal motiváciu odviesť dobrú prácu a robil som iba to, čo som si myslel, že sa odo mňa nevyhnutne vyžaduje. Keď sa pozerám spätne na tie roky, vidím, že som bol v stave nerovnováhy. Nevedel som, ako to dostať pod kontrolu.

Čo môžem urobiť, aby som si budoval vlastnú rovnováhu? Tu je zopár krokov, niektoré sú odvážnejšie a vyžadujú otvorenosť zmene:

1. Skús si dva týždne v 15-minútových intervaloch zapisovať, ako tráviš čas (v práci aj mimo nej). Po dvoch týždňoch vyhodnoť výsledky. Čo ťa prekvapilo? Čo by si chcel zmeniť?

2. Keď začínaš pracovať na projekte alebo úlohe, ktorá ti zaberie veľa času, alebo obmedzí iné dôležité aktivity, polož si otázku, čo sa reálne stane, ak by si úlohu nespravil. Ak je to úloha, ktorú musíš urobiť, rozmysli si, či vieš časť z nej delegovať na iných. Zamysli sa aj nad deadlinom, či je rozumný alebo flexibilný.

3. Nauč sa hovoriť „nie“ práci (administratíve, ktorú môžeš delegovať, či mítingom, ktoré sa dajú vybaviť aj cez telefón) alebo aktivitám, ktoré požierajú tvoj čas (browsing po internete a sociálnych sieťach namiesto sústredenej práce či rozhovoru s manželkou). Zakaždým, keď robíš niečo, obetuješ čas, ktorý si mohol využiť inak. Čas je obmedzenejší ako peniaze. Ak si šikovný, dokážeš nájsť spôsob, ako zarobiť viac peňazí, ale nikdy nedokážeš natiahnuť deň na viac ako 24 hodín alebo týždeň na viac ako sedem dní. Dokážeš iba lepšie využiť čas, ktorý máš k dispozícií.

4. Opýtaj sa dobrých priateľov a rodiny, čo si myslia o tvojej „work-life“ rovnováhe a o tom, ako využívaš svoj čas. Cítia, že si mentálne prítomný, keď s nimi tráviš čas, alebo si zamestnaný niečím iným? Povedz im, že si žiadaš naozaj úprimný feedback a poďakuj sa im zaň, aj keď si možno počul niečo, čo si nechcel počuť.

5. Zamysli sa cielene nad aspektami svojho života, ktoré sú a nie sú v rovnováhe. Môžeš ich rozdeliť nasledovne:

a.     Rodina

b.     Priatelia

c.     Zdravie (telesná kondícia)

d.     Práca

e.     Financie

f.      Zábava (rekreácia)

g.     Viera (spiritualita)

h.     Dôverné vzťahy (s manželkou / manželom, priateľkou / priateľom, atď.)

Ktoré z týchto oblastí by si mohol vylepšiť? Kde potrebuješ viac rovnováhy? Nemôžeš pracovať zároveň na všetkom, ale vyber si jednu-dve kategórie, ktoré potrebujú najviac pozornosti. Je možné, že budeš musieť „zredukovať“ niektorú oblasť na úkor inej, ktorú si doteraz zanedbal. Ak potrebuješ pomoc, neboj sa vyhľadať kouča alebo mentora.


Rovnováha je jedným z deviatich atribútov môjho holistického modelu líderstva. Holistickí lídri poznajú dôležitosť rovnováhy a sú ochotní pracovať na jej dosiahnutí. Títo lídri chápu aj to, že oni musia byť modelmi rovnováhy pre ostatných, pretože predovšetkým ich podriadení sa budú snažiť napodobniť ich pracovné návyky, pretože chcú u svojich šéfov budiť pozitívny dojem.


Dokážeš byť vzorom vyváženého lídra pre ostatných? Ak je toto oblasť, v ktorej sa trápiš, čo si ochotný zmeniť? Budem rád, ak sa so mnou podelíš o svoj príbeh budovania rovnováhy – aké zmeny si musel urobiť, aby si bol viac vyvážený a aké to malo následky v tvojom živote.


Jim Funk je konzultant, ktorý pomáha lídrom, tímom a organizáciám objaviť a plne rozvinúť svoj potenciál. Verí, že silný líder musí byť nielen kompetentný, ale musí pestovať aj osobné hodnoty a cnosti aby mohol dosiahnuť čo najlepšie pracovné výsledky. Jim je aj členom komisie ES v Severnej Amerike. Viac o Jimovej práci na www.jlfunk.com a www.linkedin.com/in/jlfunk, alebo mu napíšte email na jim@jlfunk.com.

Preklad a úprava: Katarína Ďuratná

Comments