Všetko dobré do nového roku 2016 s 25. výročím ES!

uverejnené 6. 1. 2016, 15:51 používateľom Ekonomika spoločenstva Slovensko   [ aktualizované 7. 1. 2016, 6:57 ]
Rok 2016 je pre ES rokom „striebornej svadby“. Na čo upriamiť pozornosť a čo popriať všetkým, ktorí žijú pre ES? Opýtali sme sa na to Lugina Bruniho, koordinátora projektu.

V roku 2016 má ES 25 rokov. Čím začne tento významný medzník pre ES?

Predovšetkým radosťou. Radosťou z toho, že sme živí rovných 25 rokov a rozrastáme sa. Pre človeka, oslavovať  25 rokov, znamená vstup do dospelosti a profesionálneho života. Pre kolektívnu a celosvetovú realitu akou je ES znamená „strieborná svadba“ len jednu etapu dlhej cesty, čím  naznačuje, že ide o hnutie schopné dlhodobo prežiť, schopné budúcnosti: nie je slabím vzbĺknutím slamy, ale je stodolou plnou sena, a je tu na to, aby nakŕmila a zohriala.


Máš zvlášť niečo v srdci pri príležitosti 25. výročia?

Áno, sú to minimálne tri veci. Prvá sú núdzni. Je „prvá“, pretože má v mojom srdci najväčšiu prioritu. Nemôžem zabudnúť na to, ako mi Chiara Lubichová, keď sme spolu pracovali, niekoľkokrát pripomínala: „Luigino študuj, študuj, no nikdy nezabudni, že ekonomika spoločenstva sa zrodila pre núdznych“. V časoch, keď sa kapitalizmus podobá pohanskému náboženstvu, zabúda sa na núdznych a dôraz sa kladie len na nové kulty meritokracie a efektivity. My v ekonomike spoločenstva máme etickú a morálnu povinnosť dať chudobu a vylúčených do centra ekonomického, politického a sociálneho systému. Blaho národa sa určuje podľa toho, v akých podmienkach žijú tí poslední, aké majú práva a slobodu. Ekonomika spoločenstva sa zrodila najmä preto, aby odpovedala na výkrik núdznych po skutočnej spravodlivosti a slobode. Podnikatelia a všetci tí, čo žili a žijú pre ES, neustále počuli tento výkrik a hľadali naň odpoveď. Počas osláv 25. výročia by sme mali využiť každú príležitosť na obnovenie si voľby mať núdznych v ES na prvom mieste. Iste, vytvárať prosperujúce podniky je dôležitý prostriedok na dosiahnutie cieľa ES (svet bez biedy), no - ako vieme z minulosti - nechýba veľa a z prostriedku sa môže pomaly stať cieľ.

A ďalšie dve reality?

Druhou sú podnikatelia. Prešlo 25 rokov od vzniku ES: je potrebná kontinuita, no tiež výmena generácii, pretože nosným stĺpom projektu je ešte stále tá stovka podnikateľov, ktorá sa pripojila k projektu, keď ES vznikla, v roku ´91. Títo „otcovia a matky zakladatelia“ sú ešte aj dnes veľmi potrební, no nie sebestační na to, aby ES mohla jedného dňa osláviť „zlatú svadbu“. Je tu naliehavá potreba, aby sa mnoho mladých podnikateľov pripojilo k ES a priniesli tak svoj entuziazmus, mladého ducha a kreativitu. Je teda zrejme, že tretia realita, na ktorej mi špeciálne záleží, sú mladí. Mladí sú prítomnosťou, nie iba budúcnosťou, pretože ich prítomnosť robí všetko krajším, radostnejším, plodnejším. V posledných rokoch sme začali a realizovali projekt „mladí“, ktorý priniesol bohaté plody. A v roku 2016 to ešte posilníme veľkým projektom „celosvetového inkubátora“, ktorý by mal napomôcť založeniu nových podnikov ES.

Projekt „celosvetového inkubátora“ predstavuje významný krok pre ES a preto o ňom budeme ešte veľa hovoriť na našej webovej stránke, no na záver, čo by sme si všetci mali želať k 25. výročiu?

Mali by sme si želať najmä tieto dve veci: najskôr ako sa patrí na všetky výročia, nech je rokom pamätným. Pamätným v zmysle biblického humanizmu, kde nejde iba o nostalgickú spomienku na minulosť, ale o návrat  srdcom, predovšetkým kolektívnym srdcom; návrat k prvotným počiatkom komunitárnej skúsenosti, k dôležitým sľubom, k snom, k spojenectvám, ktoré nám umožnia i dnes tu a teraz povedať nanovo osobné i kolektívne „áno“. Je potrebné si neustále obnovovať vieru, pretože ako hovorí veľký Edgar Morin: „To, čo sa neobnovuje, upadá.“ Druhé želanie je, aby rok 2016 bol rokom oživenia ES na všetkým úrovniach, predovšetkým v Hnutí fokoláre, ktoré je určitým „žľabom“, pri ktorom sa ES zrodila. Je mnoho mladých sympatizantov Hnutia, ktorí nepoznajú tento projekt a možno i starší by mali nanovo objaviť ES, ktorá od „dieťaťa“ z roku ´91 časom vyrástla, odišla z domu, stretla množstvo ľudí a dospela. Nech je to rok ohlasovania zo striech, všetkým; nech je rokom novej viery, že Ekonomika spoločenstva nie je iba možná, ale je potrebná pre tento náš svet, v ktorom chceme, aby naše deti mali krajšiu budúcnosť.

Za rozhovor ďakuje Antonella Ferrucci. 

Zdroj: edc-online.org

Comments