Šťastné a veselé Vianoce 2014

uverejnené 23. 12. 2014, 13:48 používateľom Ekonomika spoločenstva Slovensko   [ aktualizované 23. 12. 2014, 14:20 ]
Nechajme, nech sa Ježiš znovuzrodí v našich spoločenstvách, v našich podnikoch, nechajme nech sa slobodne pohybuje v našich pracovných prostrediach a možno nech sa aj trochu zašpiní prácou našich rúk, nech sa cíti stále viac doma v našich "domovoch".                                                                                    
 
Luigino Bruni

Vianoce sú veľkým sviatkom spoločenstva, tak reálneho spoločenstva, že sa stáva telom. Stáva sa krehkým a chudobným dieťaťom, obohacuje nás svojou chudobou. ES, ktorá tento rok vyrástla počtom podnikov a darovaných ziskov od vás všetkých je našim malým no vzácnym darom Ježišovi, ktorý sa rodí, a v ňom všetky deti, mladí, ktorí sú stále viac v centre pozornosti nášho projektu. Tento rok špeciálna vďaka a osobitné prianie chceme zaželať Afrike, kontinentu, ktorý prežíva jar ekonomiky spoločenstva. Nairobi nás, koncom mája, všetkých čaká a som si istý, že budete v tomto štedrí a prídete mnohí.

Šťastné a veselé Vianoce, šťastný nový rok! Nechajme, nech sa Ježiš znovuzrodí v našich spoločenstvách, v našich podnikoch, nechajme nech sa slobodne pohybuje v našich pracovných prostrediach a možno nech sa aj trochu zašpiní prácou našich rúk, nech sa cíti stále viac doma v našich "domovoch".  

Comments