Vianoce 2015

uverejnené 29. 12. 2015, 6:04 používateľom Ekonomika spoločenstva Slovensko

Najdrahší a najdrahšie,

tento rok prichádzajú Vianoce do zraneného sveta.

Stvorenie trpí v dôsledku neudržateľného ekonomického rozvoja, ktorému chýba spoločenstvo, nevníma potreby tých najzraniteľnejších, a nevidí svet detí.

Globálny mier je ohrozený novým fundamentalizmom, ktorý používa náboženské texty pre politické a ekonomické záujmy, poháňaný západnými krajinami, ktoré neprestajne predávajú zbrane krajinám vo vojne.

Vo svete je veľa bolesti: je tu nezamestnanosť; mnoho mladých po celom svete si nevie nájsť prácu; umierajúce deti; nevinní na biednych člnoch brázdiacich naše moria.

Čím viac bolesti vo svete, tým viac lásky je treba.

Vianoce sú najmä odkazom lásky, ktorý sa obnovuje každý rok a hovorí nám, že život je väčší, že dobro je hlbšie a pravdivejšie než zlo. A vďaka tomu neprestávame veriť.

Požehnané Vianoce všetkým: podnikateľom ES, ktorí aj v ťažkostiach stále veríte prorotstvu Chiary.

Požehnané Vianoce všetkým, ktorí pracujú v našich podnikoch, pretože bez vás by ekonomika spoločenstva nebola.

Požehnané Vianoce “obyvateľom” priemyselných parkov, ktorí “vytvárate domov” a “strechu” našim snom a všetkým tým, ktorí hľadajú odlišnú ekonomiku.

Požehnané Vianoce študentom a všetkým mladým, ktorí nám svojou početnosťou hovoríte, že ES je živá a má budúcnosť.

Požehnané Vianoce naším sestrám a bratom, ktorí stále žijú v núdzi. Pre vás sa zrodila ES a najmä pre vás sa Ježiš opäť rodí.

Požehnané Vianoce, privítajme dieťa Ježiša v našich životoch, našich domovoch, našich podnikoch.

A požehnaný rok, v ktorom slávime 25.výročie ES: nech je príležitosťou na nové a veľké ohlasovanie ES všetkým ľuďom dobrej vôle.

Luigino a vaši z komisie ES

Comments