Utópia v pohybe

uverejnené 12. 2. 2013, 9:57 používateľom Ekonomika spoločenstva Slovensko   [ aktualizované 16. 2. 2013, 15:33 ]

Utópia v pohybe

François Neveux, podnikateľ a vynálezca, ekonomicky nekorektný

Isaline Bourgenot - Dutra

Slovenská komisia Ekonomiky spoločenstva v spolupráci s vydavateľstvom Nové mesto prináša slovenské vydanie francúzskeho originálu o v

ynálezcovi s povolaním podnikateľa, človekovi svetového rozmeru, ktorý chcel od začiatku svojho profesionálneho života pracovať inak. Spolu so zamestnancami, zákazníkmi, konkurentmi sa snažil vytvárať iné vzťahy, v ktorých nie "systém", ale človek je na prvom mieste spoločenstva práce. Zaujímal sa o všetkých ľudí, s ktorými sa stretol a každému dal šancu. 

Vytvoriť súlad medzi duchom podniku a zmyslom pre sociálnu spravodlivosť nie je jednoduché. Byť šéfom odhodlaným uspieť a konkrétne sa zaujímať o vylúčených zo spoločnosti si vyžaduje veľa úsilia. Konať s ohľadom na vlastnú slobodu a pritom z blízka sledovať „európske normy” predstavuje výzvu ... Príbeh o Françoisovi Neveuxovi dáva chuť neustále konať spravodlivo a nezabúdať pritom na humor.

“Je ťažké zlúčiť podnikanie so sociálnou službou najchudobnejším. Táto kniha je o človeku, podnikateľovi, ktorý sa celý život o to snažil a jeho odpoveďou na túto otázku bola hlboká angažovanosť v novom spôsobe vytvárania spoločností - Ekonomike spoločenstva. Inšpiratívny príbeh pre každého, kto túži po hlbšom zmysle podnikania ako iba zarábanie peňazí pre vlastné blaho.” Michal Hrabovec, Anasoft (Manažér roka 2009) 


Knihu je možné objednať na adrese: Vydavateľstvo Nové mesto s.r.o. Cablkova 10, 821 04 alebo emailom: knihy@nm.sk.Comments