Ty a ja - spoločne pre novú ekonomiku

uverejnené 14. 2. 2013, 16:33 používateľom Ekonomika spoločenstva Slovensko   [ aktualizované 16. 2. 2013, 15:27 ]
Druhého februára tohto roku sa v Mariapoli Faro (blízko mestečka Križevci v Chorvátsku) stretlo osemdesiat mladých ľudí z 
Bulharska, Srbska, Macedónska, Rumunska, Chorvátska, Maďarska, Slovinska i Kosova. Vi
acerí z nás túžili cestovať na školu ES do Mariapoli Faro, no nemohli z rôznych dôvodov, preto vznikla myšlienka stretnúť sa spolu v Bratislave v rovnaký čas, ako začala škola, aby sme vďaka spojeniu cez skype boli spolu aspoň chvíľu. Stretlo sa nás 22, z toho 5 prišli z Prahy a Brna, dvaja priatelia z Cirkvi bratskej. 
Všetkých nás, v Križevci i v Bratislave, spojila túžba spoznať “tajomstvo” ES v podnikaní a niektorých i sen vybudovať raz svoj vlastný podnik.

Po úvodnom pozdrave s Mariapoli Faro sme sledovali tému medzinárodného koordinátora ES Luigina Bruniho: Ty a ja - spoločne pre novú ekonomiku. Každý z nás sa v jeho slovách našiel a odniesol si to, čo bolo je pre neho dôležité. ES je ešte stále málou skúsenosťou, s menším finančným obnosom, no má vlastnú víziu, ktorá dáva ekonomike nádej do budúcna. ES sa zrodila v duchovnom hnutí, z charizmy jednoty a plody chariziem sú vždy konkrétne diela, dané celému ľudstvu. Tak je to aj s ES. Má štyri základné piliere, o ktoré sa opiera: nový pohľad na chudobu; podnik; spoločenstvo a kúltúra. Základnou charakteristikou ES je nezištnosť, ktorá však neznamená "zadarmo". Nezišťnosť má tak vysokú hodnotu, že ju nemožno ani zaplatiť, preto ostáva "nezištnosťou". Aj podnik ES sa vyznačuje touto charakteristikou, ku ktorej sa pridáva pojem bratstvo a človek v strede záujmu všetkých podnikových aktivít. Príkladom takto fungujúceho podniku ES nám počas dňa v Mariapoli Faro boli Janko Katona zo Srbska a jeho firma ES, cez skype sa o svoju skúsenosť podelila Filipínka Teresa Ganzon, manažérka banky Bangko Kabayan, a v Bratislave, cez krátke video severoamerický podnikateľ ES John Mundell. Kto chce byť podnikateľom ES musí mať predovšetkým povolanie podnikateľa a zároveň túžbu vytvárať spoločenstvo (od toho je názov ekonomika spoločenstva). Spoločenstvo v podniku, s klientmi, dodávateľmi, odberateľmi, a prostredníctvom delenia zisku a vytvárania nových pracovných miest i s chudobnými.

Ak je niekto „chudobný“, treba sa pýtať v „čom“. Čo mu chýba? Chudoba je veľa ráz výrazom nezdravých vzťahov v rodine, spoločenstve, vzťahom k materiálnym veciam a k životu. Ak chceme chudobu „odstrániť“, pýtajme sa, ako vyliečiť vzťahy, ktoré ju spôsobujú. Paradoxom je, že chudoba vo svete, všeobecne negatívny jav sa „odstráni“ životom v evanjeliovej chudobe, ktorá má pozitívne účinky a pozdvihuje ducha i telo.

Dialóg bol dôležitým programom dňa. V Bratislave, v atmosfére otvorenosti, záujmu a vzájomnom počúvaní sa sme si odovzdali mnohé skúsenosti zo života i ES. Každý z nás sa cítil protagonistom a spontánne sme sa navzájom pýtali: ako môžeme ES niesť ďalej, ako ju prinášať do spoločnosti? Prišli konkrétne návrhy: prostredníctvom pravidelných stretnutí a cez mailiglist si vymieňať skúseností podnikateľov i života ES na Slovensku i vo svete. Taktiež sa vynorila túžba, pre niekoho potreba založiť občianske združenie, Asociáciu ES, ktorá by uľahčila šírenie ES. 

Skúsenosť Johna Mundella z Indianopolisu dala “bodku” za naším spoločným dňom. Vo videu John rozpráva o tom, ako objavil svoje povolanie pre ES, ako sa stal podnikateľom ES a mnoho konkrétnych skúseností o životnom štýle podnikateľa a podniku ES.

Po tomto spoločnom dni prišli emailom myšlienky od zúčastnených, ktorí ponúkli svoj čas i talenty pre rozvoj ES na Slovensku a v Čechách. Bol to iba jeden deň, no vďaka škole v Mariapoli Faro sme sa „narodili” i my!

Pár reflexií z nášho spoločného dňa v Bratislave:

"Přestože o ES něco vím, bylo pro mně velmi důležité, že jsme se sešli. Potřeboval jsem nějakou "potravu" pro moji duši, do které Bůh vložit světlo a touhu. V sobotu jsem zažil to, po čem jsem toužil: jednotu s těmi, kteří žijí pro ES; předávat ES novým lidem; dostat povzbuzení pro ES." K.J.

"Na stretnutí bola otvorená, príjemná atmosféra, v ktorej sa všetci snažili dať niečo zo seba, záujem ľudí dozvedieť sa viac… Je toho veľa, čo by bolo asi potrebné uskutočniť... Ja by som to zjednodušene povedal asi takto: ES na Slovensku dosiahla určitý level a treba ju posunúť ďalej."
P.B.

"Ďakujem, bolo to veľmi pekné." J.M.

"V otvorenej a rodinnej atmosfére sme mali možnosť spolu vidieť skúsenosť konkrétneho podnikateľa ekonomiky spoločenstva z USA, ktorá ma utvrdila v poznaní, že tento prístup ku podnikaniu je reálny. ES nie je d

oplnkom ku podnikaniu ale jeho podstatou a „miazgou“. Oslovila ma tiež téma prof. Bruniho, keď okrem iného hovoril o vlastnostiach podnikateľa ekonomiky spoločenstva. Chcem podporiť vytvorenie spoločnej platformy, možno vo forme asociácie či združenia, ktorá by napomohla ďalšiemu rozvoju plánovaných aktivít v oblasti ES na Slovensku a v Čechách."

M.M.

"Obohatila mne účast starší generace a jejich příspevky; osobní setkání s lidmi, kteří ví víc o ES považuji za jedinou možnost, jak ES skutečně poznávat, mám zato, že číst knihy mi nestačí."
D.M.

Mária (Maja) Čalfová

Comments