Niektorí slovenskí podnikatelia ES a ich výpovede o tom, čo pre nich ES znamená

uverejnené 2. 2. 2016, 14:56 používateľom Ekonomika spoločenstva Slovensko   [ aktualizované 14. 2. 2016, 5:52 ]
Tento rok oslavuje Ekonomika spoločenstva 25.výročie od jej vzniku. 

Je to dôležitý moment na zastavenie a zamyslenie sa nad našimi prvými rozhodnutiami vydať sa touto cestou podnikania a práce. Rozhodnutím pre určitý životný štýl. Nielen čo nás k ES prvotne pritiahlo, ale čo nás k nej priťahuje každý deň: vždy v pondelok ráno, keď si vo svojej kancelárii sadáme k pracovnému stolu a obnovujeme svoje „áno“ žiť kultúru dávania.

Ponúkame vám výpovede niektorých našich slovenských podnikateľov ES, v ktorých nám odkrývajú čím a ako sa ich ES dotýka. Opýtali sme sa ich, prečo sa rozhodli byť podnikateľmi ES:


Jozef Melničák; NEAT, a.s.:

„Odpovedať môžem jednou vetou. Preto, lebo je to naplnením kresťanstva v tejto oblasti a zároveň v súlade s kresťanským učením cirkvi. Je to pre mňa možnosť prispieť svojím dielom k stvoriteľskému plánu Otca.“

(prvý zľava)

Juraj Ďurina; EYE M CARE s.r.o.:

„Prečo som sa rozhodol byť podnikateľom ekonomiky spoločenstva? Vo svete, kde sa zisk stal cieľom, bez rozdielu akými prostriedkami sa získava, je myšlienka ekonomiky spoločenstva nádejou, impulzom, novým spôsobom vnímania podnikania, ktorý by mohol vrátiť ľudskosť do vzťahov v ekonomike. Ekonomika spoločenstva vníma zisk ako prostriedok k cieľu. Cieľom je spoločné dobro, jednota, prosperita týkajúca sa od upratovača až po šéfa podniku. Pobáda k aktivite, kreativite, čestnosti, k budovaniu nielen zisku, ale aj vzťahov. To je dôvod, prečo by som chcel patriť k podnikateľom ES. :)."


Kamila Vilčková; KA-LUX s.r.o.:


„Som rada ,ak môžem pomôcť nielen sebe, ale aj iným ľuďom (peniazmi, slovom, skutkom...). Je to iný pohľad na podnikanie, na prácu, na konkurenciu. Svet potrebuje zmenu a je potrebné začať od seba.


(druhá zľava)

Gabriela Kosečková a Lucia Leutgoeb; IN VIVO, s.r.o.


“ES neprináša len nové hodnoty do firmy a spoločnosti, ale na základe praktického uskutočňovania princípov akou je korektnosť, budovanie vzťahov k zákazníkom, zamestnancom atď prináša aj ekonomické výsledky pre samotnú firmu. Napr. zákazníci sa radi vracajú, pretože nie sú obsluhovaní len zo záujmom väčšieho zisku pre firmu, zamestnanci sú viac motivovaní, keď zažijú osobný prístup, dialóg, toleranciu, spolurozhodovanie. Dôležité je vznik nových podnikov, ktoré môžu znižovať chudobu na základe vytvárania nových hodnôt nielen finančných ale aj ľudských. Nie je to ľahká cesta, často sa dostávaš pred neľahké rozhodnutia. Zdá sa, že bojuješ sám proti ”veľkému svetu“, ktorý ťahá za kratší koniec a niekedy sa situácia obráti aj proti tebe samej, ale práve v týchto mnohých situáciách dostávaš oporu vo vybudovanom firemnom  spoločenstve a dostávaš naspäť hodnoty, ktoré si sa snažil žiť a šíriť ďalej.”

Martin Sepp; PLAUT SLOVENSKO, s.r.o.


„Hneď po skončení školy som začal podnikať. Bolo to v roku 1990, hneď po nežnej revolúcii. Hlavným cieľom pre moje podnikanie bolo vtedy uživiť firmu a zároveň uživiť seba a svoju rodinu. V srdci som však mal túžbu robiť niečo viac pre svojich klientov, aj pre svojich kolegov a zamestnancov... Pred pár rokmi ma oslovil môj brat a jeho priatelia, či by som nepodporil vydanie knižky, v ktorej sa píše o živote podnikateľa Françoisa Neveux. A tak som sa viacej dozvedel o ES a stretol som sa s ľuďmi, ktorých nadchla myšlienka ES. Vtedy som našiel aj inšpiráciu a energiu pre svoje podnikanie a pochopil som, že na to, aby som mohol byť dobrým podnikateľom vo svojej firme, nepotrebujem, aby všetci moji partneri a zamestnanci konvertovali na kresťanstvo, ale že ja musím "konvertovať" v svojom srdci, aby som mohol meniť svojim vlastným príkladom a správaním naše vzťahy ku klientom a vnútri firmy k lepšiemu. To je aj dôvod, prečo som sa stal podnikateľom ES, aby som mohol zmeniť svoju firmu k lepšiemu, aby cieľom môjho podnikania nebol už len môj zisk, ale zisk nás všetkých. A to nie len finančný zisk, ale predovšetkým hodnotový a vzťahový. Stal som sa podnikateľom ES preto, aby som prispel k záchrane sveta od chudoby aj svojim malým podielom, delením sa o svoj zisk s tými, ktorí ho potrebujú viac ako ja. Našťastie, život podnikateľa ES je cesta, po ktorej sa dá kráčať stále ďalej a ďalej a kvalita tejto cesty závisí aj od toho, koľko nás po nej v konečnom dôsledku pôjde, čo je ďalší dôvod, prečo som sa aj ja dal na túto cestu, aby nás podnikateľov ES bolo veľa a ešte viac... :-)“

Milan Bednár; JOZEF

„Rozhodol som sa preto, lebo táto myšlienka Chiary, o ES má hneď oslovila. Práve v tom čase som sa rozhodoval pre podnikanie a všetko, čo Chiara navrhovala som s radosťou a rozhodnosťou prijal. Vedel som, že jej charizma má pre svet budúcnosť, a teda aj ES, do ktorej som sa aj hneď zapojil a to aj keď maličkým príspevkom. Mám sociálne cítenie a chcem pomáhať druhým. Pomáhať ale iným spôsobom, „moderným“, v slobode, bez vonkakšieho tlaku, presne tak, ako to ona predstavila, sa mi to veľmi páči.“

Spracovala: Sylvia Hamadejová

Comments