Rozhovor s majiteľom firmy ES - Jozefom Melničákom

uverejnené 7. 5. 2016, 3:45 používateľom Ekonomika spoločenstva Slovensko   [ aktualizované 7. 5. 2016, 7:38 ]

Čo pre vás znamená žiť ekonomiku spoločenstva v každodennom živote?

Rozhovor s majiteľom firmy NEAT, a.s. - s Jozefom Melničákom.

V živote sa riadim dvomi vecami: ľudovou múdrosťou a Božím zákonom. Žiť tu a teraz. Ak odmietam korupciu v podnikaní, musím si byť vedomý toho, že niektoré zákazky neprijmem. Neskôr sa však ale môže stať, ako sa mi stalo v jednom konkrétnom prípade, že získam zákazku, ktorú som nečakal, a posunie mi biznis dopredu. Je to dôsledok nášho rozhodnutia ísť proti prúdu a chcieť tvoriť veci nové. Byť verný vyšším hodnotám, a zároveň tým, ktoré sú pre človeka najlepšie.

Ekonomiku spoločenstva vnímam ako niečo odlišné od projektov ako je Spoločensky zodpovedné podnikanie, kde dám prihlášku, zúčastním sa konkurzu, súťaže a potom na to počas mojej práce zabudnem, čo som podpísal a čo mám vykonať. ES je potrebné žiť stále a naplno, veľakrát aj v skrytosti. Znamená to pre mňa vnášať túto myšlienku do každého vzťahu, či so zákazníkom, či s investormi, či so subdodávateľmi. Snažím sa k nim pristupovať tak, aby ozaj cítili, že nie sú pre mňa nástrojom zárobku, ale že chcem podnikať spolu s nimi, tak, aby sme naplnili spoločné potreby. To isté platí aj vo vzťahu k zamestnancom. Raz som sa rozprával s jedným z nich. S manželkou vraj čakali trojičky. Boli zúfalí a chceli to riešiť potratom. Podporil som ho v myšlienke vytrvať a nekončiť s drahocennými životmi. Dohodli sme sa, že ak to budú dvojičky alebo trojičky, firma kúpi kočiar. Ak viac detí, firma rodinu podporí kúpou auta. Šiel sa poradiť s manželkou a s takouto ponukou súhlasili. Narodili sa im nakoniec krásne dvojčatá, chlapec a dievča. Aj toto je podľa mňa „žiť pre biednych tohto sveta“ a aj takto môže firma pomáhať ľuďom v núdzi.

ES si vyžaduje celé naše bytie, je potrebné byť darom. Inak druhému nepomôžem. Na druhej strane ale nemôžem „žiť v obláčiku“, v nejakých snoch, ale musím byť reálne na zemi. Je potrebné v sebe cítiť vnútorný pokoj.  Každá osoba, aj tá vo firme, je stredobodom mojej každodennej pozornosti. Firma musí slúžiť zamestnancom, zákazníkom, subdodávateľom, ale rovnako aj majiteľom danej firmy. Byť podnikateľom ES znamená byť podnikateľom, ktorý je vedený myšlienkami spoločenstva. Musím v prvom rade naplno realizovať povolanie podnikateľa.  

Naučil som sa, že za čím nie sú pot a slzy, to sa neurodí. Podnikanie je ako živý organizmus. Nie každá firma vie prosperovať. Niekedy prídu také okolnosti, ktoré „ukončia jej život“. Vtedy je potrebné prijať tieto ťažké okolnosti, v ktorých sa ten, kto kráča cestou ES, necíti sám, lebo spoločenstvo je základom nášho radostného, ale aj bolestného života.

Jedna z myšlienok ES znie: „Najprv pomôž iným.“ Znamená to pre mňa pomôcť iným a podeliť sa s tým, čo mám, nie s tým, čo nemám, alebo by som chcel mať, resp. okrádajúc vlastnú firmu.  Je potrebné pomáhať a vedieť si nechať pomôcť v prípade núdze. Takto sa vytvára dynamický vzťah medzi tými, čo dávajú, a tými, čo prijímajú – v určitom čase sa prijímajúci a pomáhajúci vymenia.  Aj toto je pre mňa ES v každodennom živote.

Za rozhovor ďakuje Mária Oravcová

 

Comments