Oslávili sme 25. rokov Ekonomiky spoločenstva

uverejnené 5. 6. 2016, 10:59 používateľom Ekonomika spoločenstva Slovensko   [ aktualizované 6. 6. 2016, 12:19 ]

25. narodeniny ES na SlovenskuUž 25 rokov pôsobí vo svete projekt Ekonomiky spoločenstva (ES). Vznikol z charizmy jednoty Chiary Lubichovej, ktorého cieľom je, aby vo svete nebolo núdznych, lebo len tak sa naplní sen mnohých: aby svet bol zjednotenejší a bratskejší.

Pri príležitosti 25. narodenín ES - prirovnávajúc to k oslavám striebornej svadby, sa konalo viacero stretnutí po celom svete, jedným z nich bolo aj slovensko-české v Marianke pri Bratislave, kde sa na oslave ES stretlo takmer 50 ľudí zo Slovenska, Čiech a Moravy.

Hlavnou témou stretnutia bolo „Ekonomika spoločenstva včera, dnes, zajtra“. V rámci nej sa program odštartoval pohľadom na podstatu, DNA ES. Pohľadom na inšpiráciu Chiary Lubichovej, keď v Brazílii v máji 1991 vyzvala podnikateľov, ekonómov a všetkých ľudí dobrej vôle k tomu, aby vo svojej optike mali vždy prítomných núdznych a svojou kreativitou nachádzali príležitosti, ako ich zapojiť do ekonomického procesu a navrátiť im tak dôstojnosť.

 Dôkazom toho, že ES je živý projekt a inšpiruje mnohých úspešných podnikateľov, bola časť nazvaná „dnes“. V nej sa s účastníkmi o svoje skúsenosti, radosti a ťažkosti podelili prítomní podnikatelia. Hovorili o náročných začiatkoch po páde komunizmu, ktoré postupne prekonávali vďaka inšpirácii, ktorú im ES sprítomňovala.

Dnes to mladí, z pohľadu pomoci naštartovať svoje podnikanie, majú jednoduchšie. Existujú pravidelné letné školy ES a pre začínajúcich podnikateľov, ktorí chcú postaviť svoj biznis na princípoch ES, vznikli tzv. inkubátory, ktoré fungujú formou tútorstva starších skúsených mentorov.

Na záver bohatého programu sa podarilo krátke spojenie s účastníkmi medzinárodného stretnutia ES na Filinpínach, v Tagaytay (Manila), kde už pár dní prebiehal kongres ES za účasti mnohých expertov, aj Luigina Bruniho, hlavného koordinátora medzinárodného projektu ES, ktorý hovorí „A svadba pokračuje, pretože keď charizma prichádza na zem, je to svadobná oslava. Ako v Káne Galilejskej  počuť hovoriť ženu “nemajú vína”, a stane sa zázrak. Ešte veľa “vína” chýba v našom svete, možno viac ako chlieb. Chýba schopnosť oslavovať, vzťahové dobrá, opravdivé spoločenstvo. ES je zázrak chleba, ktorý sa rozmnožuje pre chudobných, no je aj zázrakom svadobného vína, ktoré prichádza pre chudobných a pre všetkých, zázrak oslavy bratstva.“

Sylvia Hamadejová

Comments