Dostávame tým, že dávame

uverejnené 25. 4. 2017, 13:55 používateľom Ekonomika spoločenstva Slovensko   [ aktualizované 25. 4. 2017, 13:59 ]
Panelová diskusia o praktikách firiem Ekonomiky spoločenstva    

“Kapitalizmus môže fungovať, ale musí to byť inkluzívny kapitalizmus, kde si uchováme svoj sociálny kapitál. Podnikateľská prax sa musí snažiť o vytvorenie prostredia, kde bude prekvitať individuálna cnosť a kolektívna prosperita,“ Michael Gallagher, profesor financií na univerzite Sv. Bonaventúru v USA, parafrázoval guvernéra britskej centrálnej banky, Marka Carneyho na úvod panelovej diskusie o praktikách Ekonomiky spoločenstva, ktorá sa na tejto univerzite uskutočnila tento mesiac a zúčastnilo sa jej viac ako 150 študentov.


Účastníkmi panelu boli traja zástupcovia Ekonomiky spoločenstva: John Gallagher, profesor na Marywille College a na University of Tennessee a spoluautor knihy „Štruktúry milosti: Obchodné praktiky Ekonomiky spoločenstva“, ďalej Nick Sanna, CEO spoločnosti RiskLens, ktorá poskytuje softvér na manažovanie rizík v oblasti kybernetiky a John Mundell, CEO a zakladateľ spoločnosti Mundell & Associates v Indianapolise, ktorá sa zaoberá environmentálnym poradenstvom v oblasti vody a pôdy.

Myslím, že úvod, ktorým Michael Gallagher privítal účastníkov veľmi dobre vystihuje to, o čo sa jednotlivé firmy zapojené do siete ES snažia: slúžiť ako protipól života rozdeleného na prácu a súkromie, na spoločnosť a jednotlivca. Všimnime si, že hovorí o nielen o všeobecnej, kolektívnej prosperite, ale aj o „prekvitaní individuálnej cnosti“. Toto je niečo, čo v dnešnom svete často nefunguje: Nemôžeme si myslieť, že sa nám podarí vybudovať fungujúci systém v spoločnosti bez toho, aby každý sám za seba viedol cnostný život a pestoval v súkromnom ako aj v pracovnom živote „nemoderné“ cnosti ako čestnosť, spravodlivosť, pravdovravnosť, pokoru, atď...

Myšlienku, že je tu cesta pre spojenie života rozdeleného na súkromný a pracovný do jedného celku rozvíjali ďalej John Gallagher a Nick Sanna. Povzbudzovali študentov k tomu, aby uverili, že človek môže byť rovnakou osobou vo všetkých oblastiach svojho života. Prax ES ukazuje, že na to, aby bol človek úspešný v práci nemusí obetovať svoje etické a morálne hodnoty. 

Nick Sanna spomínal na začiatky svojej pracovnej kariéry, keď pracoval ako predajca v istej firme, ktorá bola silno zameraná na zisk a zvyšovanie predajnosti. Jeho kolegovia sa na jednej strane chválili, že by dokázali predať aj ľad Eskimákom, na druhej strane však Nick cítil, že sa nevedeli dočkať víkendu, keď nebudú musieť ísť do práce, aby mohli začať svoj „ozajstný“ život. Nick si uvedomoval, že tento spôsob podnikania mu nesedí, on chcel meniť svet k lepšiemu a nie predávať ľuďom tovar, ktorý nepotrebujú a čakať na víkend. Po tom, čo spoznal princípy ES cez svoju farnosť, bol okamžite oslovený: Toto bolo to, čo chcel robiť. Predávať produkty, ktoré zákazníci potrebujú. Budovať dlhodobé vzťahy so zamestnancami a zákazníkmi. Vytvoriť inkluzívne prostredie tak, aby sa každý v podniku cítil byť zapojený. 

Po viac ako 20 rokoch vo vedení viacerých spoločností Nick vie na základe vlastnej skúsenosti, že áno, ide to aj inak. Počas diskusie so študentami uviedol viacero príkladov toho, ako budovanie vzťahov so zamestnancami vedie k tomu, že zamestnanci sa zaujímajú o to, ako sa komu darí a podporujú sa v čase problémov. Dobrá firemná kultúra pomáha tiež pritiahnuť do firmy nové talenty. Nick uviedol aj príklad toho, akou vzácnosťou je dnes cnostné prežívanie osobného života: Pri stretnutiach s inými manažérmi a ľuďmi z biznisu si uvedomil, že často býva na večierku jediný, ktorý ešte žije so svojou prvou manželkou.

Ďalšou charakteristikou podnikania v duchu ES je, že táto cesta, povedané zjednodušene, nie je prechádzka ružovou záhradou. Podnikateľ ES sa dobrovoľne rozhoduje zobrať väčšiu zodpovednosť za blaho ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu ako „obyčajný“ podnikateľ – či už sú to zamestnanci, alebo miestna komunita či núdzni, s ktorými sa rozhodne spolupracovať. John Mundell zdôrazňoval, že generácia zisku je kľúčová, ale centrom každého podniku ES je ľudská bytosť a vzťahy – so zákazníkmi, lokálnou komunitou, konkurentmi, študentami a núdznymi.

Mottom firmy Mundell & Associates je, že „dostávame tým, že dávame“. Ako príklad uviedol svojho priateľa Johna. Mundell sa s ním stretol práve v čase, keď John, bývalý inžinier, už bol dlhšie bez práce a bojoval s depresiou. Rozmýšľal nad tým, ako mu pomôcť a nakoniec mu povedal: „John, prečo neskúsiš ráno vstať, oholiť sa, obliecť sa a prísť ku nám do firmy. Dám ti stôl a porozmýšľame spoločne nad tým, že do akého projektu by si sa mohol zapojiť.“ O pár dní neskôr Mundellova firma dostala ponuku robiť veľký projekt, súčasťou ktorého bol aj prieskum pozemnej bane – presne oblasť, ktorou sa zaoberal John! Mundell & Associates zákazku nakoniec získala a aj s Johnovou pomocou na nej firma zarobila 3 milióny dolárov počas niekoľkých rokov. John stále bojuje s problémami, ktoré mal aj pred tým, ale je príkladom toho, že niekedy aj nie úplne „podnikateľsky správne“ rozhodnutia môžu mať pozitívny dopad na firmu, napriek tomu, že očakávame skôr stratu produktivity.

Nick Sanna dodal, že nie vždy je ľahké sa rozhodnúť, či urobiť alebo neurobiť riskantné rozhodnutie, či preukázať alebo nepreukázať niekomu veľkodušnosť. Dôležité je, aby všetci tí, čo majú rozhodovacie právo vo firme, boli informovaní o dôležitých krokoch.

Celú diskusiu ako aj otázky študentov si môžete pozrieť v angličtine.
Comments