Média

Projekt ES: video Organizácie spojených národov

Toto krátkevideo v angličtine bolo realizované pri príležitosti prezentácie ES na Konferencii Organizácie Spojených národov o Odstránení chudoby, vo februári 2012. 

Vystihuje vznik a podstatu projektu ekonomiky spoločenstva v slobode a jej príspevok k trvalo udržateľnému rozvoju prostredníctvom inklúsie tých, ktorí sú na okraji spoločnosti.Ekonomika spoločenstva v TV Lux
Paľo Danko predstavil ľudí, ktorí veria, že aj podnikanie môže byť presiaknuté evanjeliom. 
Hostia: Mária Čalfová, Tomáš Sepp, Peter Láska, Marián Lenner, Viera Cimbáková

Link: TV LUX