Identifikačná karta ES

1. Ekonomika spoločenstva (ES) je hnutie, ktoré zahŕňa podnikateľov, podniky, asociácie, ekonomické inštitúcie, ale taktiež pracujúcich, riadiacich pracovníkov, spotrebiteľov, sporiteľov, obchodníkov, chudobných, obyvateľov, rodiny. Zrodila sa z podnetu Chiary Lubichovej, v máji 1991 v Sao Paolo v Brazílii. Jej cieľom je prispieť, vďaka charizme jednoty, k vzniku podnikom, ktorých základom sú bratské vzťahy. Ich misiou je vykoreniť biedu a sociálnu nespravodlivosť, aby prispela k budovaniu ekonomického systému a ľudskej spoločnosti, kde podľa vzoru prvej kresťanskej komunity z Jeruzalema, „nikto medzi nimi nebol núdzny“ (Sk 4, 32-34).


2.  ES je jednou celosvetovou skutočnosťou, koordinovanou Medzinárodnou komisiou a Lokálnymi komisiami, ktoré sú vzájomne spojené princípom subsidiarity.


3.  Ten, kto sa na akejkoľvek úrovni pridáva k ES, má snahu žiť vo svetle charizmy jednoty hodnoty a kultúru spoločenstva, či už ako jednotlivec alebo v rámci organizácie, v ktorej pracuje a cíti sa byť jej animátorom a šíriteľom. Predovšetkým prostredníctvom myšlienok a skutkov sa usiluje, aby kultúra spoločenstva, kultúra dávania a vzájomnosti prenikala stále viac do sveta ekonomiky a menila ho na všetkých úrovniach.


4.   Doležitou realitou ES sú podniky a výrobné organizácie rôznych právnych foriem, aj neziskové (non-profit, sociálne podniky, družstvá, asociácie...), ktoré sa rozhodli zaviesť do ich praxe kultúru a hodnoty ES.


5.   Podniky ES sa usilujú svojou kreativitou a inovatívnosťou vytvárať nové bohatstvo a nové pracovné miesta a tým sa deliť so svojimi ziskami za účelom projektu ES, a to aj nad rámec svojho bežného záujmu.


6.   Na základe pôvodnej inšpirácie, ES dáva zrod Priemysleným parkom, predovšetkým v citadelách Hnutia fokoláre, ktorých sú integrálnou súčasťou. Priemyselné partky, viditeľné a konkrétne znaky projektu, sú základným komponentom ES, a robia projekt ES v danom regióne a/alebo v krajine kompletným. 


7.   Žiadosť o prijatie do ES buď jednotlivca a/alebo inštitúcie je odovzdávaná lokálnej komisii, ktorá garantuje, aby boli splnené podmienky: 
  • (a) vážny záujem zo strany podnikateľa/ov pustiť sa cestou spoločenstva s lokálnou komisiou a s celým lokálnym a medzinárodným hnutím ES, nielen ako jednotlivec, ale v prípade podnikateľa, aj ako výraz podnikateľskej komunity; 
  • (b) zdieľanie cieľov projektu a zámerov charizmy jednoty, ktorej konkrétnym vyjadrením je ES; 
  • (c) otvorenosť deliť zisky podniku, ak v danom roku boli, podľa troch cieľov projektu, a to na: (1) konkrétnu pomoc núdznym, (2) formáciu „nových ľudí“,  (3) rozvoj podniku a/alebo vyplatenie spoločníkom; 
  • (d) podnikové riadenie inšpirovať bratstvom, podľa dokumentu „smernice podniku ES“; 
  • (e) pochopiť a žiť vzťahy s osobami v núdzi na úrovni dôstojnosti, rešpektu, rovnosti, vzájomnosti a spoločenstva; 
  • (f) založiť vlastnú firmu a/alebo podnikateľskú činnosť ako miesto a nástroj na zníženie biedy, mizérie a nespravodlivosti, či už vo svojom prostredí alebo na globálnej úrovni.

    

8.
   ES v živom dialógu so súčasnou kultúrou a občianskou i sociálnou ekonómiou na lokálnej a medzinárodnej úrovni vytvára aj myšlienkový prúdu.


9.   ES spolupracuje na rôznych iniciatívach cirkvi, rôznych náboženstiev a občianskej i politickej spoločnosti, ktorej sa cíti byť živou súčasťou a nástrojom jednoty


10.  ES prispieva k tomu, „aby všetci jedno boli“ (Jn, 17, 21)

 

Ċ
Ekonomika spoločenstva Slovensko,
16. 2. 2013, 15:09