Kontaktujte nás

Projekt ekonomiky spoločenstva našiel svoje uplatnenie aj na Slovensku. Stoja za ním ľudia dobrovoľne nasadení, ktorí uverili vízii ekonomiky spoločenstva, ako jednej z mnohých pozitívnych ciest občianskej ekonomiky. Sú pre ňu zapálení predovšetkým mladí ľudia, ktorí prostredníctvom skúsenosti v podnikoch ekonomiky spoločenstva vo svete a na Slovensku, ju chcú ďalej šíriť a ponúkať ostatným. 
Tam, kde sa spájajú viaceré generácie a skúsenosti, život rastie a kvitne. Tak je to aj u nás. Ekonomika spoločenstva na Slovensku rastie na základe princípov nezištnosti, vzájomnosti, spolupráce. Rastie pomaly, no isto, ako jeden zo stromov v lese, o ktorom nepočuť, že rastie, no rastie a je súčasťou veľkého lesa, ktorý produkuje život na zemi. 

Koordinátormi projektu ekonomiky spoločenstva na Slovensku sú:

Mária Čalfová

Sylvia Hamadejová  

Andrej Kmeť                              

Milan Macko

Tomáš Sepp                          

 


 
Kontaktovať nás môžete vyplnením formulára nižšie alebo priamo na emailovej adrese info@ekonomika-spolocenstva.sk