Články

Tu nájdete články týkajúce sa projektu ekonomiky spoločenstva vo svete ako aj na Slovensku, ktoré boli v prevážnej miere zverejnené na stránkach slovenského časopisu Nové mesto.
  Bjornsonova 6, 811 05 Bratislava; novemesto@nextra.sk


Ċ
Ekonomika spoločenstva Slovensko,
30. 4. 2013, 14:03
Ċ
Ekonomika spoločenstva Slovensko,
1. 5. 2013, 13:47
Ċ
Ekonomika spoločenstva Slovensko,
4. 12. 2012, 5:44
Ċ
Ekonomika spoločenstva Slovensko,
4. 12. 2012, 5:32