Vitajte na stránke ekonomiky spoločenstva na Slovensku

Ekonomika spoločenstva (ES) je medzinárodný projekt, za ktorým stoja predovšetkým podnikatelia, ekonómovia, manažéri, študenti, vedci, spotrebitelia i sporitelia, chudobní: občania miest a obcí z mnohých krajín sveta. Ten, kto myšlienku ES podporuje na akejkoľvek spoločenskej úrovni sa slobodne zaväzuje žiť hodnoty a kultúru spoločenstva, dávania a vzájomnosti, aby stále viac vstupovala nová kultúra do ekonomického prostredia na všetkých úrovniach.

Hlavnými aktérmi projektu sú podniky, organizácie rôznych právnych foriem. Momentálne je vyše 800 podnikov v 40 krajinách. Snažia sa vytvárať nové bohatstvo a nové pracovné miesta, a to s kreativitou a novosťou, a taktiež deliť svoj zisk: jednu časť pre tých, ktorí sa nachádzajú v biede, druhú na podporu šírenia kultúry dávania prostredníctvom škôl, seminárov a tretiu časť na rozvoj podniku.

Projekt sa zrodil z podnetu talianskej osobnosti 20.storočia, Chiary Lubichovej v máji 1991 v Sao Paolo v Brazílii. Jeho základným cieľom je, prostredníctvom vytvárania spoločenstva na všetkých úrovniach podniku, vykoreniť chudobu a sociálnu nespravodlivosť vo svete, a tým prispieť k budovaniu ekonomického systému a ľudskej spoločnosti kde, podľa vzoru prvej kresťanskej komunity z Jeruzalema, „nikto medzi nimi nebol núdzny“ (Sk 4, 32-34).

Ekonomika spoločenstva je v dialógu so súčasnou kultúrou, s občianskou, solidárnou a sociálnou ekonomikou na lokálnej i medzinárodnej úrovni.

Ekonomika spoločenstva má svojich priaznivcov inšpirujúcich sa touto myšlienkou aj na Slovensku: podnikateľov, študentov, učiteľov, zamestnancov .

Najnovšia udalosť

 • Komentáre - Lexikón dobrého spoločenského života /10 Uverejňujeme deviaty komentár prof. Luigina Bruniho o dobrom spoločenskom živote. Ide o určitý lexikón - nový slovník, ktorý bol po častiach uverejnený v talianskom denníku Avvenire a mal široké odozvy nielen ...
  8. 9. 2017, 2:00 zverejnil používateľ Ekonomika spoločenstva Slovensko
 • Vyvážené líderstvo? Článok pre všetkých podnikateľov a manažérov, ktorí hľadajú v živote rovnováhu. Uverejnené 8. júna 2017 na eocnoam.org. Autor: Jim Funk  V súčasnosti sa veľa hovorí o rovnováhe práce a ...
  26. 7. 2017, 12:52 zverejnil používateľ Ekonomika spoločenstva Slovensko
 • Komentáre - Lexikón dobrého spoločenského života /9 Uverejňujeme deviaty komentár prof. Luigina Bruniho o dobrom spoločenskom živote. Ide o určitý lexikón - nový slovník, ktorý bol po častiach uverejnený v talianskom denníku Avvenire a mal široké odozvy nielen ...
  20. 7. 2017, 7:39 zverejnil používateľ Ekonomika spoločenstva Slovensko
 • Komentáre - Lexikón dobrého spoločenského života /8 Uverejňujeme ôsmy komentár prof. Luigina Bruniho o dobrom spoločenskom živote. Ide o určitý lexikón - nový slovník, ktorý bol po častiach uverejnený v talianskom denníku Avvenire a mal široké odozvy nielen ...
  27. 6. 2017, 9:03 zverejnil používateľ Ekonomika spoločenstva Slovensko
 • Komentáre - Lexikón dobrého spoločenského života /8 Uverejňujeme ôsmy komentár prof. Luigina Bruniho o dobrom spoločenskom živote. Ide o určitý lexikón - nový slovník, ktorý bol po častiach uverejnený v talianskom denníku Avvenire a mal široké odozvy nielen ...
  8. 9. 2017, 1:57 zverejnil používateľ Ekonomika spoločenstva Slovensko
 • Komentáre - Lexikón dobrého spoločenského života /7 Uverejňujeme siedmy komentár prof. Luigina Bruniho o dobrom spoločenskom živote. Ide o určitý lexikón - nový slovník, ktorý bol po častiach uverejnený v talianskom denníku Avvenire a mal široké odozvy nielen ...
  18. 5. 2017, 9:21 zverejnil používateľ Ekonomika spoločenstva Slovensko
 • Dostávame tým, že dávame Panelová diskusia o praktikách firiem Ekonomiky spoločenstva    “Kapitalizmus môže fungovať, ale musí to byť inkluzívny kapitalizmus, kde si uchováme svoj sociálny kapitál. Podnikateľská prax sa musí snažiť o vytvorenie prostredia ...
  25. 4. 2017, 13:59 zverejnil používateľ Ekonomika spoločenstva Slovensko
Zobrazujú sa príspevky 1 - 7 zo stránky 35. Zobraziť ďalšie »