Vitajte na stránke ekonomiky spoločenstva na Slovensku

Ekonomika spoločenstva (ES) je medzinárodný projekt, za ktorým stoja predovšetkým podnikatelia, ekonómovia, manažéri, študenti, vedci, spotrebitelia i sporitelia, chudobní: občania miest a obcí z mnohých krajín sveta. Ten, kto myšlienku ES podporuje na akejkoľvek spoločenskej úrovni sa slobodne zaväzuje žiť hodnoty a kultúru spoločenstva, dávania a vzájomnosti, aby stále viac vstupovala nová kultúra do ekonomického prostredia na všetkých úrovniach.

Hlavnými aktérmi projektu sú podniky, organizácie rôznych právnych foriem. Momentálne je vyše 800 podnikov v 40 krajinách. Snažia sa vytvárať nové bohatstvo a nové pracovné miesta, a to s kreativitou a novosťou, a taktiež deliť svoj zisk: jednu časť pre tých, ktorí sa nachádzajú v biede, druhú na podporu šírenia kultúry dávania prostredníctvom škôl, seminárov a tretiu časť na rozvoj podniku.

Projekt sa zrodil z podnetu talianskej osobnosti 20.storočia, Chiary Lubichovej v máji 1991 v Sao Paolo v Brazílii. Jeho základným cieľom je, prostredníctvom vytvárania spoločenstva na všetkých úrovniach podniku, vykoreniť chudobu a sociálnu nespravodlivosť vo svete, a tým prispieť k budovaniu ekonomického systému a ľudskej spoločnosti kde, podľa vzoru prvej kresťanskej komunity z Jeruzalema, „nikto medzi nimi nebol núdzny“ (Sk 4, 32-34).

Ekonomika spoločenstva je v dialógu so súčasnou kultúrou, s občianskou, solidárnou a sociálnou ekonomikou na lokálnej i medzinárodnej úrovni.

Ekonomika spoločenstva má svojich priaznivcov inšpirujúcich sa touto myšlienkou aj na Slovensku: podnikateľov, študentov, učiteľov, zamestnancov .

Najnovšia udalosť

 • Komentáre - Lexikón dobrého spoločenského života /3 Uverejňujeme tretí komentár prof. Luigina Bruniho o dobrom spoločenskom živote. Ide o určitý lexikón - nový slovník, ktorý bol po častiach uverejnený v talianskom denníku Avvenire a mal široké odozvy nielen ...
  25. 1. 2017, 12:50 zverejnil používateľ Ekonomika spoločenstva Slovensko
 • Vzťahy sú nad peniaze - rozhovor s podnikateľom - právnikom inšpirovaným princípmi ES Vzťahy sú nad peniazePrinášame rozhovor s JUDr. Viliamom Karasom, PhD., o jeho pohľade na súčasný svet práce.Ako si si zvolil svoje povolanie? Pri voľbe povolania som sa rozhodoval ...
  25. 1. 2017, 12:43 zverejnil používateľ Ekonomika spoločenstva Slovensko
 • Oslávili sme 25. rokov Ekonomiky spoločenstva Už 25 rokov pôsobí vo svete projekt Ekonomiky spoločenstva (ES). Vznikol z charizmy jednoty Chiary Lubichovej, ktorého cieľom je, aby vo svete nebolo núdznych, lebo len tak sa naplní sen ...
  6. 6. 2016, 12:19 zverejnil používateľ Ekonomika spoločenstva Slovensko
 • Ekonomika spoločenstva VČERA, DNES, ZAJTRA - 25 rokov ES
  7. 5. 2016, 6:50 zverejnil používateľ Ekonomika spoločenstva Slovensko
 • Lab - School Loppiano 2016 "Let the world know" - "Nech svet pozná"Po prázdninách, 4.- 8. septembra 2016 sa bude konať Medzinárodná škola Lab-School Ekonomiky spoločenstva pre mladých. Pre tých, ktorí majú záujem o ...
  7. 5. 2016, 4:43 zverejnil používateľ Ekonomika spoločenstva Slovensko
 • Rozhovor s majiteľom firmy ES - Jozefom Melničákom Čo pre vás znamená žiť ekonomiku spoločenstva v každodennom živote? Rozhovor s majiteľom firmy NEAT, a.s. - s Jozefom Melničákom. V živote sa riadim dvomi vecami: ľudovou múdrosťou a Božím ...
  7. 5. 2016, 7:38 zverejnil používateľ Ekonomika spoločenstva Slovensko
 • Komentáre - Lexikón dobrého spoločenského života/2 Uverejňujeme druhý komentár prof. Luigina Bruniho o dobrom spoločenskom živote. Ide o určitý lexikón - nový slovník, ktorý bol po častiach uverejnený v talianskom denníku Avvenire a mal široké odozvy nielen ...
  6. 5. 2016, 15:52 zverejnil používateľ Ekonomika spoločenstva Slovensko
Zobrazujú sa príspevky 1 - 7 zo stránky 25. Zobraziť ďalšie »